top of page

Bijen Reglement Volkstuin Vereniging Oud Heusden

Bijen dragen bij aan een goede bevruchting op en rondom het complex en daarom zijn wij er heel erg blij mee dat er mensen bijen willen houden.

Het houden van bijen is niet eenvoudig en moet zorgvuldig gebeuren zonder daarbij overlast te veroorzaken . 

Als vereniging staan wij alleen hobbymatige imkeren toe zodat het natuurlijk evenwicht niet verstoord wordt. 

Bijen op het werk

De imker verplicht zich zorg te dragen voor

 • Het imkeren op een bij-vriendelijke methode. 

 • Het uitsluitend houden van bijensoorten met een zachtaardig gedrag. 

 • Uitsluitend de wettelijk toegestane ziektebestrijdingsmiddelen te gebruiken 

 • Op het complex mogen maximaal 9 bijenkasten worden geplaatst. 

 • Per imker is het toegestaan om naast de twee bijenkasten, 1 kleine bijenkast te houden als werkstation. 

 • Het bestuur beslist over de toestemming tot het houden van bijen (imkeren) op het tuincomplex van de Volkstuin Vereniging Oud-Heusden, aanvragen dienen ingediend te worden bij het bestuur. 

Imker met honingraat

Bijenregelement

 • De imker moet gediplomeerd zijn dan wel ervaring hebben en dit aan kunnen tonen aan het bestuur. 

 • Het telefoonnummer van de imker(‘s), welke gebeld moet worden bij signalering van zwermen, moet zichtbaar op het mededelingen bord hangen. 

 • Er mogen maximaal 9 kasten/korven op het complex staan bestaande uit zes grote kasten en drie kleine kasten. 

 • Er mogen op het complex maximaal drie tuinen zijn met kasten/korven welke in overleg met het bestuur worden bepaald, er wordt gekeken naar de best mogelijke locatie. 

 • Er mogen bijenkasten geplaatst worden op de tuin van de imker of op een tuin van een van de leden bij interesse. 

 • Daarnaast moeten-bij aanvang van het plaatsen van bijenkasten/korven op de tuin van de imker- de aangrenzende tuinders geen bezwaar hebben tegen het houden van bijen. Het regelen van de ‘geen bezwaar email’ van de aangrenzende tuinen valt onder de verantwoording van de betrokken imker. Indien een aangrenzende tuinder diens tuin opzegt, zal het bestuur de nieuwe huurder van die tuin verwittigen van de aanwezigheid van de bijenkast/korven op de aangrenzende tuin. Een eventueel bezwaar van de nieuwe huurder kan niet leiden tot verwijdering van de kasten/korven. 

 • Het advies is om rekening te houden met de aanvliegroute van de bijen om deze waar mogelijk is te verkorten om eventueel overlast te voorkomen. 

 • De imker moet zwermen zoveel mogelijk voorkomen. 

 • Wanneer er een zwerm gemeld wordt heeft een van de imkers recht van overpad om het bijenvolk te scheppen. Deze mag pas bij schemer/donker worden afgevoerd.

 • Indien er een zwerm ontdekt wordt gelieve dit direct telefonisch te melden. De imker die het eerst in de gelegenheid is zal de zwerm ophalen en het bestuur op de hoogte brengen.

 • De aan en afvoer van kasten\korven mag enkel in het schemer/donker te gebeuren.

 • Een imker is verplicht om ziektes van een bijenvolk door te geven aan de RIVM en direct aan de overige imkers. Tevens is de imker verplicht maatregelen te nemen om zijn\haar volk (en) gezond te houden conform de richtlijnen van het bijen houden/imkeren en jaarlijks de varoa-mijt behandeling toe te passen. Hierop gaat namens de vereniging gecontroleerd worden door een onafhankelijke imker of imker vereniging. 

 • Het gebruik van gewas bestrijdingsmiddelen is dodelijk voor bijen. Het gebruik hiervan is verboden zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.

 • Bij het opzeggen van diens tuin is de imker verplicht zijn \haar kasten\korven mee te nemen. In overleg met het bestuur kan er een nieuwe imker worden aangewezen.

 • Er moet ten alle tijde sprake zijn van het vakkundig houden van bijen hieronder wordt onder andere verstaan het hebben van een watervoorziening voor de bijen. 

 • Het houden van bijen dient als doel bestuiving van het complex te hebben. Het is dan ook niet toegestaan als tuinder enkel bijen op de tuin te hebben en verder geen gewassen.

 • Kastkaarten moeten op verzoek van het bestuur of de controlerende imker kunnen worden getoond. Kastkaarten zijn verkrijgbaar bij de Secretaris van de Vereniging.

 • Geschepte volken van buitenaf mogen niet ingevoerd worden op de tuin van de imker.

 • De bijen kasten moeten niet makkelijk toegankelijk zijn. 

 • Om overlast voor de mede tuinders zoveel mogelijk te beperken dient het oogsten van de honing enkel in de vroege ochtend of avond te gebeuren, als er niet veel mede tuinders op het complex aanwezig zijn. 

Het bestuur is op generlei wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor mogelijke schade en/of letsel als gevolg van het houden van bijen op het complex. 

 

Het bestuur heeft de bevoegdheid om in te grijpen als er problemen zijn met

het houden van bijen c.q. met de imker.

Honingraat
bottom of page